suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Vuokra-asunnot

 • Palvelu
 • Suonenjoki
 • Julkinen palvelu

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Suonenjoen kaupungilla ja Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokrataloilla on vuokrattavana kaiken kokoisia asuntoja, pienistä kerrostaloyksiöistä sadan neliön kerros- ja rivitaloasuntoihin.

Toimi näin

Asuntoja haetaan Suonenjoen kaupungin asuntotoimistosta sähköisellä- tai paperilomakkeella.

Täytä ja lähetä lomake sähköisesti tai tulosta lomake paperisena toimitettavaksi.

Muista toimittaa myös hakemuksen liitteet. Liitteeksi tarvitaan:

 • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta, eli viimeisimmät palkkalaskelmat.
 • Verotuspäätös ja esitäytetty veroilmoitus viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu, kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta. Toimittaessasi hakemuksen sähköisesti lataa nämä OmaVerosta pdf-tiedostona ennen lomakkeen täyttämistä.
 • Todistus eläkkeen tai etuuden määrästä (brutto euroa/kk), esim. Kelan päätös opintotuesta tai toimeentulotuesta.
 • Raskaustodistus, jos hakija tai hakijan puoliso on raskaana.
 • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta opiskelijoilta.
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, kuten myytävän asunnon myyntisopimus, johon on kirjattu myytävän asunnon arvo.
 • Luotonantajan todistus veloista, esim. verkkopankista yhteenveto lainoista.
 • Selvitys maahanmuuttajan oikeudesta oleskella maassa, kopio passista.
 • Muita liitteitä, joihin hakija haluaa vedota, esim. lääkärintodistus liikunta- tai toimintakyvyn rajoituksista.

Sähköinen lomake on suomi.fi-palvelussa ja sen lähettäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai eIDAS-tunnistusvälineellä. Tunnistautumisen jälkeen sinut ohjataan kirjautumaan ulos Suomi.fi-palvelusta ja palaamaan Suonenjoen kaupungin sivuille, alkuperäiseen palveluun.

Jos siirryt jollekin muulle sivulle tai suljet selaimen suomi.fi-palvelussa, ei hakemus väliyt perille.

Kaikille hakemuksen lähettäneille vastataan mahdollisimman pian. Jos et saa vastausviestiä, ota yhteyttä asuntotoimistoon varmistaaksesi, että hakemuksesi on tullut perille.

Jos täytät lomaketta omaisesi puolesta ole hyvä ja liitä hakemukseen valtakirja. Lähettäessäsi sähköistä lomaketta toisen puolesta, välittyy tunnistautuneen käyttäjän henkilötunnus asuntotoimistoon.

Hakemus on voimassa 6 kuukautta. Se voidaan uusia soittamalla tai lähettämällä viesti asuntotoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Kaikki voivat hakea asukkaaksi Suonenjoen kaupungin ja Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen koteihin. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan työn vuoksi muuttavat, ikäihmiset, joiden nykyinen koti vaikeuttaa kotona pärjäämistä, erityisen huonoissa asuinoloissa elävät lapsiperheet ja asunnottomat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Vaikka tulorajoja ei ole, hakijoiden tulot kuuluvat asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä asunnontarpeen sekä varallisuuden kanssa ja tulot on otettava huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Myös varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hakijalla mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Suonenjoen kaupunki on määrittänyt asukasvalinnassa huomioon otettavat varallisuuden enimmäisrajat. ARA-asuntoa ei voi saada henkilö, jolla on riittävästi omaisuutta vastaavan asunnon ostamiseen. Arviointiperusteena pidetään omaisuuden myyntiarvoa, josta vähennetään velat.

Varallisuusrajat:

Hakijaruokakunnan henkilöluku - varallisuusraja €

1 - 27 088€

2 - 40 632€

3 tai enemmän - 54 176€

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.

Palvelun toteuttaa

Suonenjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Suonenjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 22.9.2022