suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Vesihuoltopalvelut / Yhteystiedot

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Toimitamme korkealaatuista juomavettä Sipoon ja Helsingin Östersundomin asukkaille ja johdamme jätevedet puhdistettaviksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Vastaamme vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta, ylläpidosta ja saneerauksesta.​

Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä (viemäröintiä).

Sipoon Veden riskinarviointi

Sipoon Veden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti. Koko vedenjakelun toiminnan kattava riskienarviointi tehtiin vuonna 20 vesihuoltolaitoksen henkilökunnan kanssa. Mahdolliset veden laatuun ja toimitusvarmuuteen vaikuttavat riskit luokiteltiin vakavuuden perusteella ja havainnot käytiin läpi yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvilläolo- ja tarkkailuvelvoitteet.

Riskienarviointi käydään läpi säännöllisesti terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja terveydensuojeluviranomainen valvoo, että veden laatua ja toimitusvarmuutta turvaavat toimenpiteet tulee tehdyksi vesihuoltolaitoksella. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (15.12.2020).

Sipoon Veden jakaman talousveden toimittaa pääasiassa Keski-Uudenmaan Vesi (KUVESI). Myraksen alueella veden toimittaa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY). Talousvettä tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti ja riskienarvioinnin perusteella ei ole ilmennyt tarvetta ylimääräisille tai tihennetyille vesinäytteille. Tarkemmin veden laadusta, valvontatutkimusohjelman mukaisista vesinäytteistä sekä riskienarvioinnista veden tuotannon osalta voit lukea vastaavien laitosten sivuilta.

Toimi näin

Ota yhteyttä vikailmoitusten päivystysnumeroon, jos vedenpaine alenee äkillisesti tai jos kylmässä vedessä on väri- tai makuvirheitä, eikä vesi muutu normaaliksi kohtuullisen veden juoksutuksen jälkeen.

Muissa asioissa voit olla yhteydessä vastuualueidemme mukaisesti.

Yhteystiedot sähköpostitse ja postitse lähetettäville lomakkeille:

vesilaitos@sipoo.fi

Sipoon Vesi, PL 7, 04131 Sipoo

Voit hoitaa seuraavia vesihuoltoon liittyviä asioitasi Oma asiointi -palvelussa (Valitse Oma asiointi - Sipoon Vesi):

  • Ilmoitus Sipoon Vedelle kiinteistön omistajan vaihdoksesta
  • Vesihuoltotöiden tilaus
  • Liitoskohtalausuntotilaus

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vesihuollon maksuja ovat liittymismaksut, käyttömaksut, perusmaksut sekä palvelumaksut.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 4.11.2021