suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Janakkalan Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisista talous-, jäte- ja hulevesipalveluista. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina ovat kunnanhallituksen erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Toimi näin

Kokonaan uuden vesiliittymän liittämisestä vesihuoltoverkostoon löydät tarkat ohjeet Janakkalan Veden verkkosivulta. Omistajanvaihdoksissa ilmoitus kiinteistön omistajanvaihdoksesta tehdään Janakkalan Veden asiakaspalveluun.

Omistajan vaihtuessa tulee ilmoittaa:

• kiinteistön osoite ja uuden omistajan tiedot (nimet, henkilötunnukset / y-tunnus, puhelinnumero ja asukasmäärä)

• vanhan omistajan uusi osoite loppulaskua varten

• lukema vesimittarista omistajanvaihtopäivältä (vastuu lukeman ilmoittamisesta on kiinteistön myyjällä)

Janakkalan Vesi tekee liittymissopimuksen kiinteistön uuden omistajan kanssa. Liittymissopimus lähetetään postissa tutustuttavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Janakkalan kunta

Palvelusta vastaa

Janakkalan kunta
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 1.10.2021