suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Hollolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja toiminta-alue löytyvät tämän sivun linkkien kautta.

Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Katso Hollolan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen linkki.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja operatiivisesta toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Lahti Aqua Oy hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden vesihuoltopalvelut, joita ovat vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutus ja tiedottaminen). Lisätietoja, palautetta ja asiakaspalvelun yhteystiedot sekä vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot löytyvät Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta.

Hollolan vesihuoltolaitoksen talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, jota on riittävästi saatavissa kunnan laajoista pohjavesivarannoista. Pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä käsitellään Lahden Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa. Hämeenkosken alueella on oma jätevedenpuhdistamo.

Toimi näin

Tarkempaa tietoa talousveden laadusta ja käsittelystä sekä jäteveden puhdistuksesta sekä palautetta ja asiakaspalvelun yhteystiedot ja vesihuollon tarkemmat hintatiedotLahti Aquan www-sivuilta.

Vesihuollon toiminta-alueella vapautushakemukset toimitetaan ympäristöviranomaiselle.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa lähtökohtaisesti itse oman kiinteistönsä vesihuollosta. Katso yksityiskaivojen ja jätevesineuvonnan linkit.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 11.3.2020