suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Vesihuolto haja-asutusalueella

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Haja-asutuksen jätevesillä tarkoitetaan viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesiä. Nykyinen hajajätevesiasetus tuli voimaan vuonna 2017.

Haja-asutuksen jätevesiä voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä.

Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus). Käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä on jätevedet käsiteltävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimusten mukaisesti 30.9.2019 mennessä, koska tällaisilla alueilla ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

Jos jätevesien kuormitus ympäristöön on erityisen pientä tai remontin tekeminen olisi kohtuutonta, kiinteistön omistajan/omistajien on mahdollista hakea poikkeamista asetuksen vaatimuksesta. Kohtuuttomuuden voivat aiheuttaa esim. kustannukset tai tekniset syyt, kuten maasto-olosuhteet.

Toimi näin

Kunnan teknisestä toimistosta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistössä käytetään kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaustisen kunta
Palvelusta vastaaKaustisen kunta
Alue Kaustinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 29.4.2020