suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Verkkolomake: ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

  • Verkkoasiointi

Rekisterinpitäjä voi tehdä henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle sähköisellä lomakkeella. Ethän lähetä lomakkeella arkaluonteisia (esim. terveyttä, sosiaalihuollon palveluja tai taloudellista asemaa koskevat tiedot) tai salassa pidettäviä tietoja. Voit lähettää ne erikseen oikeusministeriön turvaviesti-palvelussa.

Palvelut

Tekstistä vastaa: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Päivitetty: 16.11.2021