suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Vaihtoehtoinen nimi Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 40 tietosuoja-asiantuntijaa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävänä on muun muassa

• valvoa tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien noudattamista

• edistää tietoisuutta henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista, velvollisuuksista ja oikeuksista

• antaa lausuntoja lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuksista, jotka koskevat henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista henkilötietojen käsittelyssä

• antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevista rikoksista

• käsitellä pyyntöjä rekisteröidyn oikeuksia koskevien määräyksien antamiseksi ja ilmoituksia muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä epäkohdista

• osallistua Euroopan tietosuojaneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä viedä asioita tarvittaessa Euroopan tietosuojaneuvoston arvioitavaksi.

Yhteystiedot

Sähköposti
tietosuoja@om.fi

Käyntiosoite

Lintulahdenkuja 4

00530 Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0245974-7

Puhelin
Vaihde
+358 295666700 
(pvm/mpm)

Verkkosivu
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivu
www.tietosuoja.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Postiosoite

PL 800

00531 Helsinki