suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkoasiointi

Varausilmoitus

Vastuuorganisaatio: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen Tukesille (varausilmoitus). Varausilmoitukseen perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty kaivoslaissa (621/2011) säädetyllä tavalla (44 §) eikä varauksen hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.

Etuoikeuden voimassaolo päättyy, kun kaivosviranomaisen varausilmoituksen johdosta tekemä päätös (varauspäätös) raukeaa tai se peruutetaan.

Varaus ei oikeuta malminetsintään. Varaus tuottaa etuoikeuden malminetsintähakemuksen jättämiselle.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä verkkoasiointi on käytössä.