suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tulli

Väylämaksun yhteisvastuullisen edustajan lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Väylämaksua kannetaan aluksista, jotka harjoittavat Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua. Laivanisäntä, joka on aluksen omistaja, vuokraaja tai liikennöinnissä määräysvaltaa käyttävä toimija, on velvollinen maksamaan väylämaksun. Väylämaksuilmoitus annetaan Tullille sähköisesti Portnet-järjestelmään, ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.

EU:hun tai Etaan sijoittautunut laivanisäntä voi halutessaan käyttää yhteisvastuullista edustajaa. EU:n tai Etan ulkopuolelle sijoittautuneella laivanisännällä on oltava yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta. Edustajana toimiminen edellyttää Tullin antamaa lupaa.

Väylämaksun yhteisvastuullisen edustajan lupa myönnetään luonnolliselle tai oikeushenkilölle, joka

  • on sijoittunut Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon
  • on luotettava
  • taloudellisesti riittävän vakavarainen
  • on väylämaksusäännökset ja -menettelyt tunteva
  • ei ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen
  • ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.

Lupa myönnetään suomen tai ruotsin kielellä.

Toimi näin

Ohjeet luvan hakemiseen löytyvät Tullin verkkosivujen Luvat-osiosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään 120 päivässä hakemuksen hyväksymisestä käsittelyyn. Hakemus hyväksytään käsittelyyn, kun siinä on kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot eli hakemus on kaikilta osin täytetty ja sen mukana on tarvittavat liitteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTulli
Palvelusta vastaaTulli
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Tulli
Päivitetty: 2.11.2021