suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Tarjoamme kunnassamme lasten päivähoitoa ja esiopetusta. Varhaiskasvatus on jatkumo lapsen kotona tapahtuvalle kasvatukselle. Lapselle tarjotaan hoivaa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Tämän kasvatuskumppanuuteen perustuvan yhteistyön ohessa teemme tarvittaessa yhteistyötä myös neuvolan, lasta kuntouttavien tahojen ja perheen muiden yh ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan, mikäli hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelujen aloittamisesta.

Päivähoitopaikkaa haetaan eDaisyn kautta. Kirjaudu verkkopankkitunnuksilla eDaisyyn ja täytä varhaiskasvatushakemus. Täytä hakemuksen jokainen kohta huolellisesti ja päivitä hakemus mikäli hoidontarpeessa tapahtuu muutoksia ennen päivähoitopaikan myöntämistä. Tarvittaessa ota yhteys varhaiskasvatusjohtajaan lisätietojen saamiseksi tai palveluneuvojaan, mikäli tarvitset apua sähköisessä asioinnissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Kaustisen kunta

Palvelusta vastaa

Kaustisen kunta
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 24.1.2023