suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Tarjoamme kunnassamme lasten päivähoitoa ja esiopetusta. Varhaiskasvatus on jatkumo lapsen kotona tapahtuvalle kasvatukselle. Lapselle tarjotaan hoivaa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Tämän kasvatuskumppanuuteen perustuvan yhteistyön ohessa teemme tarvittaessa yhteistyötä myös neuvolan, lasta kuntouttavien tahojen ja perheen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pajalan päiväkodissa toimii seitsemän ryhmää. Ryhmistä kaksi on esiopetusryhmiä, joissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi myös täydentävää varhaiskasvatusta. Lisäksi yhdessä ryhmistä on tarjolla vuorohoitoa. Tanhuanpään päiväkodissa toimii kaksi ryhmää.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan, mikäli hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelujen aloittamisesta.

Päivähoitopaikkaa haetaan eDaisyn kautta. Kirjaudu verkkopankkitunnuksilla eDaisyyn ja täytä varhaiskasvatushakemus. Täytä hakemuksen jokainen kohta huolellisesti ja päivitä hakemus mikäli hoidontarpeessa tapahtuu muutoksia ennen päivähoitopaikan myöntämistä. Tarvittaessa ota yhteys varhaiskasvatusjohtajaan lisätietojen saamiseksi tai palveluneuvojaan, mikäli tarvitset apua sähköisessä asioinnissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia taksoja.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaustisen kunta
Palvelusta vastaaKaustisen kunta
Alue Kaustinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 24.2.2020