suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Opetushallitus

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ammatin sisältö: varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0 - 7.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi voi Suomessa pätevöityä suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai muun vastaava soveltuvan tutkinnon sekä riittävän laajat lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osat.

Toimi näin

1. Lataa hakemuslomake.

2. Täytä lomake ohjeiden mukaan.

3. Liitä hakemukseen asiakirjat.

4. Lähetä hakemus.

Asiakirjavaatimukset

Lähetä hakemuksen liitteenä kopiot näistä asiakirjoista:

  • tutkintotodistus
  • opintosuoritusotteet
  • kansalaisuuden todistava asiakirja, esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä tai passin henkilötietosivu
  • nimenmuutoksen osoittava asiakirja, jos nimesi on muuttunut.

Jos olet EU- tai ETA-maan kansalainen ja haet EU- tai ETA-maassa hankkimasi ammattipätevyyden tunnustamista, lähetä myös

  • todistus ammattipätevyydestä, jos sellainen annetaan maassa, jossa olet hankkinut ammattipätevyyden (esimerkiksi lärarlegitimation)
  • työtodistukset ja todistukset elinikäisestä oppimisesta.

Käännösvaatimukset

Käännätä asiakirja suomen, ruotsin tai englannin kielelle, jos alkuperäisen asiakirjan kieli on muu kuin englanti, espanja, hollanti, islanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska tai viro. Käännöksen voi laatia kyseisessä kieliparissa Suomessa auktorisoitu kääntäjä tai lähtömaassa virallinen kääntäjä. Myös asiakirjan antaneen tahon laatima käännös englannin kielelle hyväksytään.

Kenelle ja millä ehdoin

Hae Opetushallitukselta päätöstä kelpoisuudesta, jos

1. olet suorittanut varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi pätevöittäneen koulutuksen toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä ja

2. olet EU- tai ETA-maan kansalainen tai sinulla on asiakirja, jonka perusteella sinua tulee kohdella samoin kuin EU-maiden kansalaisia.

Hae päätöstä kelpoisuudesta myös, jos olet jäsenmaan kansalainen, olet hankkinut ammattipätevyyden EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ammattipätevyytesi on tunnustettu toisessa jäsenmaassa ja olet työskennellyt ammatissa vähintään kolmen vuoden ajan siinä maassa, jossa ammattipätevyytesi on tunnustettu.

Lisätietoa päätöksenteon kriteereistä saat Opetushallitukselta.

Palvelu on maksullinen.

Päätös maksaa 420 € - 664 €. Päätös maksaa 420 €, jos siinä annetaan kelpoisuus yhteen ammattiin tai tehtävään. Päätöksen hintaan lisätään jokaisesta lisäkelpoisuudesta 122 €, kuitenkin yhteensä enintään 244 €.


Käsittelyaika

Ammattipätevyyden tunnustamishakemusten käsittelyaika on enintään neljä kuukautta siitä, kun hakija on toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat. Muille hakemuksille ei ole lakiin perustuvaa määräaikaa. Keskimääräinen käsittelyaika on 2 - 3 kuukautta siitä, kun hakija on lähettänyt kaikki tarvittavat asiakirjat.

Tausta ja lainsäädäntö

Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta muun muassa opetustehtäviin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja pelastusalan tehtäviin sekä tehtäviin, joihin vaaditaan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOpetushallitus
Palvelusta vastaaOpetushallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Opetushallitus
Päivitetty: 22.6.2020