suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kun lapsen huoltajilla tai varhaiskasvatuksentyöntekijöillä herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, lähdetään yhteistyössä (esim. konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, terapeutit, neuvola) miettimään, millaista tukea lapsi tarvitsee. Tuki suunnitellaan osaksi lapsen varhaiskasvatuksen arkea.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mall ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kun lapsen huoltajilla tai varhaiskasvatuksentyöntekijöillä herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, lähdetään yhteistyössä (esim. konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, terapeutit, neuvola) miettimään, millaista tukea lapsi tarvitsee. Tuki suunnitellaan osaksi lapsen varhaiskasvatuksen arkea.

Konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot löydät kunkin päiväkodin oman sivun yhteystiedoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisavustajat toimivat osassa perusvarhaiskasvatuksen ryhmiä sekä integroiduissa erityisryhmissä. Erityisavustajien sijoittumisen perusteena on lapsen tuen tarve ja asiantuntijalausunto.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo) toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana tukea tarvitsevien lasten yksilöllisen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä myönteisen minäkuvan vahvistamisessa yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Salon kaupunki

Palvelusta vastaa

Salon kaupunki
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 31.1.2024