suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Lapsen tuki järjestetään hänen tarpeistaan lähtien yleisenä, ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Integroituihin ryhmiin haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.

Varhaiskasvatushakemus tulee täyttää ensisijaisesti sähköisesti.

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen siirto integroituun erityisryhmään tehdään huoltajan suostumuksella moniammatillisessa työryhmässä.

Kenelle ja millä ehdoin

Integroituihin ryhmiin haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.

Varhaiskasvatushakemus tulee täyttää ensisijaisesti sähköisesti.

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen siirto integroituun erityisryhmään tehdään huoltajan suostumuksella moniammatillisessa työryhmässä.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Rauman kaupunki

Palvelusta vastaa

Rauman kaupunki
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 31.8.2023