suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten varhaiskasvatus tukee heitä niillä kehityksen alueilla, joilla heillä on vaikeuksia. Erityisvarhaiskasvatus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti jokaiselle lapselle hänen omassa perhepäivähoito- tai päiväkotiryhmässään. Ryhmillä on käytössään varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut sekä tarvittaessa avustajapalvelut.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 3.5.2022