suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Lappeenrannassa kaikki oppilaat aloittavat englannin ensimmäisenä vieraana kielenä eli A1-kielenä. 4. luokalla voi aloittaa

vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun. Tällöin valittavana on ranskan, saksan tai venäjän kieli. Kesämäen ja Kimpisen kouluissa voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksan, ranskan ja venäjän lisäksi espanjan.

Hyvä kielitaito ja vieraiden kulttuurien tuntemus on etu niin vapaa ...

Toimi näin

Kielivalinta tehdään opetuksen alkamista edeltävänä keväällä.

Lisätietoja saat oman koulusi opettajilta ja rehtorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaisesti vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan aina, jos saman kielen valinneita oppilaita on vähintään 16. A2- kielen opetusryhmä voi olla myös usean koulun yhteinen ja opetusryhmä voi kokoontua myös yläkoulun tiloissa.

Ryhmän perustamiskoko voi olla pienempi, jos resursseja ryhmän perustamiseen on käytettävissä. Samoin yhteistoiminta-alueet voivat perustaa kieliryhmiä omilla resursseillaan, vaikka oppilasmäärä olisi hiukan alhaisempi.

Mikäli kielivalintoja tulee kouluun pieni määrä, selvitetään, voidaanko oppilaille järjestää opetus etäopetuksena.

Mikäli oppilas vaihtaa koulua kielivalinnan vuoksi, on uusi koulu tällöin toissijainen koulu. Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksista ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista. Jos oppilaalle on myönnetty koulukuljetus ensisijaiseen kouluun, voi huoltaja tehdä erillisen hakemuksen myös toissijaisen koulun kuljetuskustannuksiin liittyen. Kuljetusavustusta maksetaan enintään edullisimman linja-autolipputuotteen mukaisesti ensisijaisen koulun matkakustannuksiin saakka. Mahdollinen avustus maksetaan jälkikäteen.

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan kaupunki

Palvelusta vastaa

Lappeenrannan kaupunki
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 5.10.2022