suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Valtuusto

 • Palvelu
 • Sipoo
 • Julkinen palvelu

Valtuuston tehtävät

Kuntalain 14. §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston kokoonpano

Sipoon valtuustossa on 43 jäsentä. Valtuuston toimikautena 2021–2025 ovat seuraavat ryhmät edustettuina: Ruotsalainen Kansanpuolue (14 jäsentä), Kokoomus (13), Keskusta (1), Sosialidemokraatit (3), Vihreät (4), Perussuomalaiset (5), Liike Nyt (3). Valtuuston kokoonpanosta 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia.

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja - Ari Oksanen (Kok)

I varapuheenjohtaja - Kicka Lindroos (RKP)

II varapuheenjohtaja - Ilkka Sillanpää (PS)

III varapuheenjohtaja - Roy Harkimo (Liik)

Valtuusto kokoontuu Juhlatalolla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja kuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina Sipoon kunnan YouTube-kanavalla. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

Ruotsalainen kansanpuolue - Charlotta Engblom

Kokoomus - Tommi Hänninen

Vihreät - Marketta Mattila

Sosialidemokraatit - Hanna Kuntsi

Perussuomalaiset - Jari Malm

Keskusta - Monika Hämäläinen

Liike Nyt - Roy Harkimo

Toimi näin

Valtuutetuille voi henkilökohtaisesti lähettää sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi, jos ei muita mainintoja.

Valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä kunnan Youtube-kanavalla. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 19.10.2021