suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmien hyväksyntä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmät

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrityksessä käytettävien mittausmenetelmien on oltava säteilyasetuksen 12 §:n mukaisesti Säteilyturvakeskuksen tähän tarkoitukseen hyväksymiä. Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta erillistä hyväksyntää sekä itse annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille.

Toimi näin

Sekä annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille on haettava kirjallisesti hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta. Edellä mainittua hyväksyntää on haettava kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Säteilyturvakeskukselta. Hakemuksessa on osoitettava esimerkiksi tyyppitarkastustietojen, testaustietojen ja mittarin ominaisuuksia osoittavien muiden luotettavien tietojen perusteella, että ohjeen ST 1.9 vaatimukset täyttyvät. Muut säteilymittarit Säteilyturvakeskus hyväksyy esitettyyn käyttötarkoitukseen turvallisuuslupaa myönnettäessä tai toimintaa tarkastettaessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hyväksyminen edellyttää mittauspalvelun akkreditointia ja Säteilyturvakeskuksen tarkastusta. Tarkastuksessa selvitetään asiakirjojen ja tarvittaessa testien perusteella, että annosmittauspalvelu täyttää ohjeessa ST 1.9 esitetyt vaatimukset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäteilyturvakeskus
Palvelusta vastaaSäteilyturvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 4.11.2019