suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Tonttijako

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Tonttijako osoittaa, miten rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Tonttijaot hyväksytään joko asemakaavan yhteydessä tai erillisessä käsittelyssä.

Tonttijako voi olla ohjeellinen tai sitova. Sitovan tonttijaon mukainen rakennuspaikka on tontti. Tontille voi saada rakennusluvan vasta, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin lohkomisen tai muun toimenpiteen perusteella.

Tonttijaon muutoksen käsittely kestää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät määräajat huomioon ottaen noin kaksi kuukautta.

Rauman kaupunki laatii kustannuksellaan asemakaavan mukaisen rakennuskorttelin ensimmäisen tonttijaon. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai –haltija on sitä hakenut, omistajalta tai haltijalta peritään seuraavat kustannukset:

Tonttijaon laatimisen ja muuttamisen perusmaksu on 500 euroa, kun kyseessä on 1-2 tonttia. Seuraavat tontit lisäävät maksua 100 euroa tonttia kohti.

Erillisen tonttijaon osalta perusmaksu on 700 euroa, kun kyseessä on 1-2 tonttia. Seuraavat tontit lisäävät maksua 100 euroa tonttia kohti.

Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta tai sen muutoksesta, josta on ennalta sovittu omistajan tai haltijan kanssa, peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnan mukaisesti. Arvio kustannuksista annetaan etukäteen. Tarvittaessa tehtävästä työstä ja kustannuksista laaditaan erillinen sopimus.

Tonttijaon ennakkotulkinnasta perittävät kustannukset ovat tapauksesta riippuen seuraavat. Jos ennakkotulkinta ei edellytä maastomittauksia, korvaus on 100 euroa ja jos maastomittauksia edellytetään, on hinta 200 euroa. Poikkeuksellisen suuritöisestä (3 tonttia tai enemmän) ennakkotulkinnasta peritään kustannukset kulloinkin voimassaolevan henkilötyöveloitushinnan mukaisesti. Ennakkotulkintaan liittyvä maksu peritään hakijalta etukäteen.

Toimi näin

Tonttijaon muutos käynnistetään kiinteistö- ja mittaustoimelle jätettävällä kirjallisella hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kiinteistötoimitusten maksullisuutta säädetään Rauman kaupungin säädöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020