suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Isonkyrön kunta

Tonttien varaukset ja myynti

  • Palvelu
  • Isokyrö
  • Julkinen palvelu

Alue

Isokyrö
Palvelun kieli: suomi

Isonkyrön kunnan tonttivarantoa täydennetään vuosittain ja myytävänä on reilunkokoisia metsä-, rinne- sekä peltotontteja eri puolilta kuntaa. Kunnan myymät tontit ovat pääosin valmiiksi lohkottuja itsenäisiä kiinteistöjä.

Tonttivarauksesta tehdään kuukauden voimassa oleva sopimus. Varausmaksua ei peritä.

Tonttikaupasta tehdään julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kiinteistökauppa. Kunta laatii kauppakirjan ja järjestää julkisen kaupanvahvistajan. Tontin kauppahinta ja valmiina kiinteistöinä myytävien rakennuspaikkojen lohkomiskulut n. 500 euroa laskutetaan, kun kauppaa koskeva myyntipäätös on saanut lainvoiman


Toimi näin

Tonttivarauksia vastaanottavat toimistosihteeri ja tekninen johtaja.

Kaupan tekemisen jälkeen ostajan on haettava saantoonsa lainhuuto, joka tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista kiinteistörekisteriin. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lainhuudon hakemista varten saat kaupanteon yhteydessä kaupanvahvistajalta valmiin lomakkeen ja kirjalliset ohjeet. Lainhuuto haetaan maanmittaustoimistolta.


Kenelle ja millä ehdoin

Kunnalta hankittuun tonttiin kohdistuu normaalisti kolmen vuoden rakentamisvelvoite. Kampanjahintaisissa tonteissa voi olla myös yhden tai kahden vuoden rakentamisvelvoite. Rakentamisvelvoitteeseen voi perustellusta syystä hakea kunnanhallitukselta lisäaikaa.


Palvelun toteuttaa: 
Isonkyrön kunta