suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Tonttien myynti ja vuokraus

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Kaupunki luovuttaa omistamansa tontit rakennettavaksi yksityishenkilöille tai yrityksille. Tonttien luovutusmuotona käytetään myyntiä tai vuokrausta.

Uusien tonttien luovutus aloitetaan tarjouskilpailumenettelyllä. Kaupunki järjestää tarvittaessa myös tarjouskilpailun toisen hakukierroksen. Tarjouskilpailumenettelyn jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet tontit asetetaan kiinteällä hinnalla jatku ...

Toimi näin

Kaupungin verkkopalvelusta osoitteesta "www.raisio.fi/tontit" löytyvät ohjeet ja hakemuskaavake tontin hakemista varten. Vastaavat tiedot on saatavilla myös kaupungintalolta teknisen keskuksen asiakasneuvonnasta. Mikäli on kysymys tarjouskilpailussa olevan tontin hakemisesta, palautetaan allekirjoitettu tarjouskaavake ilmoitettuun ajankohtaan mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Raision kaupunki/tekninen keskus, Nallinkatu 2, 21200 Raisio. Kuoreen merkintä ”Tonttitarjous v.xxxx”. Kiinteähintaisia jatkuvassa haussa olevia tontteja haetaan avoimella ”HAKEMUS TONTIN VARAAMISEKSI” kaavakkeella. Allekirjoitettu hakemus palautetaan samalla osoitteella kuin tarjouskaavake. Hakemuksen voi myös skannata ja lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen "kirjaamo@raisio.fi".

Kenelle ja millä ehdoin

Tarjouskilpailun ehdot:

1. Jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Kaupungin hyväksymän tarjouksen tekijän on maksettava varausmaksu, jonka suuruus on 2,5 % tarjouksen mukaisesta tontin myyntihinnasta, kuukauden kuluessa kaupungin varauspäätöksen tekemisestä. Tontin varaaja on velvollinen maksamaan varausmaksun, vaikka luovutuskirjaa ei tehtäisi varaajasta johtuvasta syystä. Varattua tonttia ei ole mahdollista vaihtaa toiseen tonttiin.

2. Tarjouksista voidaan hyväksyä vain vähimmäishinnat ylittävät tarjoukset.

3. Tontit jaetaan korkeimman tarjouksen perusteella siten, että tontti, johon on tarjottu korkein neliöhinta, jaetaan ensin.

4. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tontista. Kukin talous voi varata vain yhden tontin. Tarjouskilpailuun ei voi osallistua yritys, tai hakija, jolla on ennestään varaus kaupungin tonttiin, tai kaupungilta aikaisemmin saadulla tontilla ei ole rakentamista saatettu loppuun.

5. Tontit on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan/vuokrasopimuksen tekemisestä, tai siitä kun alueella on voinut aloittaa rakentamisen.

6. Tontin kauppahinnan lisäksi tontin ostajan on maksettava tontin lohkomiskulut ja kaupanvahvistajan palkkion. Mikäli tontti vuokrataan, sitoutuu vuokralainen maksamaan vuotuisen vuokran lisäksi tontin lohkomiskulut.

Tarjouskilpailun kahden hakukierroksen jälkeen vapaaksi jääneet tontit tulevat jatkuvaan hakuun seuraavin ehdoin:

- Tontteja voidaan luovuttaa myös yrityksille. Mikäli hakijoina on yritys ja yksityinen hakija, yksityinen hakija saa tontin. Mikäli hakijoina on useampia yksityisiä hakijoita, tontti arvotaan hakijoiden kesken. Tonttia ei myönnetä henkilölle/yritykselle, jolla kaupungilta aikaisemmin saadulla tontilla ei ole rakentamista saatettu loppuun.

- Teknisen lautakunnan tonttivarauksia käsitteleviä kokouksia on keskimäärin kolmen viikon välein tiistaisin. Seuraavaan varauskäsittelyyn tulevat tonttihakemukset on toimitettava tekniseen keskukseen viimeistään teknisen lautakunnan kokousta edeltävän viikon maanantaihin klo 16 mennessä.

- Hakemuksen jättäminen ei ole hakijaa sitova. Kaupungin varauspäätöksestä kuukauden kuluttua erääntyvä varausmaksu on 2,5 % tontin myyntihinnasta. Maksamalla varausmaksun on tonttivaraus voimassa kolme kuukautta, muutoin varaus raukeaa. Ellei varaus johda lopulliseen sopimukseen, varausmaksua ei palauteta.

- Edellä olevat tarjouskilpailun ehtojen kohdat 5. ja 6.

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 24.2.2022