suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Tontin lohkominen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rauman kaupunki
Alue: Rauma
Palvelun kieli: suomi

Asemakaavan ja tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan lohkomalla. Tontti merkitään kiinteistörekisteriin lohkomisen tultua lainvoimaiseksi. Tontti on rakentamiskelpoinen vasta sitten kun se on merkitty rekisteriin. Lohkomisessa pidetään toimituskokous, josta laaditaan pöytäkirja. Tontti merkitään maastoon tonttikartan osoittamalla tavalla.

Lohkomisen normaali kesto Rauman kaupungin tekemänä on tiedottamis- ja valitusajat huomioon ottaen noin kaksi kuukautta.

Lohkomisen kustannukset riippuvat tontin koosta. Enintään 2000 m²:n suuruisen tontin lohkomisen perusmaksu on 750 euroa, enintään 10000 m²:n tontin maksu on 930 euroa ja yli 10000 m²:n tontin maksu on 1110 euroa.


Toimi näin

Rauman asemakaava-alueella kiinteistön omistaja voi käynnistää lohkomistoimituksen tai tonttijaon muutoksen kiinteistö- ja mittaustoimelle jätettävällä kirjallisella hakemuksella.

Asemakaavoittamattomilla alueilla ja niillä asemakaavoitetuilla alueilla, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä (pääasiassa Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet) viranomaisena toimii valtion Maanmittauslaitos.


Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Hakijan on osoitettava lainhuutoon perustuva omistusoikeutensa kiinteistöön, sen osaan tai määräalaan, josta tontti muodostuu.

Palvelu on maksullinen.

Kiinteistötoimitusten maksullisuutta säädetään Rauman kaupungin säädöksessä.


Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.


Palvelun toteuttaa: 
Rauman kaupunki