suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisen ja rakennuksen korkomerkinnän voit pyytää kaupungin mittaustyönjohtajalta.

Muista rake ...

Toimi näin

Luvanhakijan tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloittamiskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen suoritetaan ennen kaivutöiden aloittamista. Asemakaava-alueilla merkitsemisen suorittaa mittaustyönjohtaja. Haja-asutusalueilla merkitsemisen suorittaa rakennustarkastaja tai mittaustyönjohtaja hyväksyttyjen lupapiirustusten mukaisesti.

Luvanhakija tai vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset rakennusvalvonnasta noin viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Katselmuksien katselmuspöytäkirjat toimitetaan noin yhden (1) viikon kuluessa hakijalle sähköisesti lupapiste.fi -verkkopalvelun kautta.

Rakennustarkastaja suorittaa hormi-, käyttöönotto- sekä loppukatselmuksen. Vastaava työnjohtaja suorittaa pohja-, perustus- ja runkotarkastuksen. LVI ja IV -tarkastuksien suorittamisesta vastaavat KVV ja IV -työnjohtajat. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennuksen paikan merkintää voi pyytää, kun rakennuslupa on saatu ja se on lainvoimainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Palvelun toteuttaa

Keuruun kaupunki

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 13.9.2023