suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Toissijaiseen kouluun hakeminen

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Perusopetuslain mukaan sinulla on oikeus hakea lapsesi myös muuhun kuin ensisijaiseen kouluun. Tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. Toissijaista koulupaikkaa voi hakea esimerkiksi painotettuun opetukseen osallistumiseksi tai muusta syystä. Rehtorit ottavat oppilaat toissijaisiin kouluihin.

Toimi näin

Ota yhteyttä toissijaisen koulun rehtoriin kysyäksesi mahdollisuudesta vaihtaa koulupaikkaa. Rehtorin yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta.

Ilmoita rehtorille tulevasta muutosta joko kaupungin sisällä tai toiseen kuntaan mahdollisimman pian. Samalla voit ilmoittaa toiveesta jatkaa samassa koulussa. Rehtori päättää oppilaaksiotosta.

Ota yhteyttä koulukuljetuksiin, mikäli lapsesi on oikeutettu koululujetukseen ensisijaisessa koulussa. Tässä tapauksessa koulukuljetuksen avustamista voidaan harkita myös toissijaisen koulun osalta. Muutoin huoltaja tai uusi kotikunta vastaa kuljetuskustannuksista.

Jos Lappeenrannassa asuvan oppilaan huoltajana haluat hakea lapsellesi koulupaikkaa muusta kunnasta (TÄYDENTYY)

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaita otettaessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita Lappeenrannan kaupungissa asuvien

oppilaiden osalta. Oppilaita valittaessa toissijaiseen kouluun noudatetaan seuraavia perusteita seuraavassa järjestyksessä:

Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta.

Asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvat oppilashuollolliset syyt puoltavat toissijaisen koulupaikan myöntämistä.

Oppilas aloittaa sellaisen vapaaehtoisen A2- kielen opiskelun, jonka opetusta ei järjestetä ensisijaisessa koulussa.

Oppilaan asuinpaikka tulee vaihtumaan lukuvuoden aikana toissijaisen koulun oppilasalueelle.

Oppilaan koulumatka ensisijaiseen kouluun on yli kolme kilometriä, mutta koulumatka toissijaiseen kouluun on alle kolme kilometriä.

Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa.

Oppilaan esikouluryhmästä suurin osa aloittaa koulun toissijaisessa koulussa.

Vuosiluokilla 1. - 2. olevan oppilaan iltapäivähoito on järjestetty lähellä toissijaista koulua.

Oppilaalla on aktiivinen harrastus, johon osallistuminen estyy tai olennaisesti vaikeutuu, mikäli oppilaan koulupaikaksi osoitetaan ensisijainen koulu.

Mikäli hakijoita on kohtien 1 - 9 jälkeen enemmän, kuin vapaita paikkoja, täytetään vapaat paikat arpomalla.

Myönnetty toissijainen koulupaikka voidaan irtisanoa lukuvuoden vaihtuessa siinä tapauksessa, jos koulun oppilasalueelle muuttaneille, ensisijaiseen koulupaikkaan oikeutetuille, oppilaille on saatava koulusta tilaa.

Erityispainotetun opetuksen valintakriteerit löydät sivulta Painotettu opetus. Valintakriteerit muissa kunnissa asuvien oppilaiden oppilaaksiotolle painotettuun opetukseen on myös kuvattu kyseisellä sivulla.

Muissa kunnissa asuvia oppilaita voidaan ottaa Lappeenrantaan toissijaiseen kouluun vain silloin, kun perustettavissa opetusryhmissä on tilaa sen jälkeen, kun kaikki lappeenrantalaiset oppilaat on valittu.

Toissijaisiin oppilaisiin sovelletaan kuljetusten ja koulumatkaetuuksien osalta eri kriteereitä, kuin ensisijaisiin.

Tietoa toissijaisten oppilaitten koulumatkaetuuksista saat sivulta tukipalvelut perusopetuksessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 9.11.2021