suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Toimenpidelupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voi hakea toimenpidelupaa. Lupaa haetaan sellaisten rakennelmien tai laitosten, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Toimi näin

Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Toimenpidelupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Toimenpidelupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Toimenpidelupaa haetaan samalla lomakkeella kuin rakennuslupa. Lomakkeen saat kunnan kotisivuilta tai teknisestä toimistosta.

Voit myös käyttää Miunpalvelut verkkoasiointia. Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Palvelu on maksullinen.

Maksu peritään Tohmajärven kunnan rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Tohmajärven kunta

Palvelusta vastaa

Tohmajärven kunta
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 21.11.2022