suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Toimenpidelupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Paimio
 • Julkinen palvelu

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa tiettyjen rakennelmien tai laitosten kuten maston, säiliön tai piipun pystyttämiseen sekä maalämpö- ja kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, mutta toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ...

Toimi näin

Hae toimenpidelupaa Lupapiste-palvelussa.

Hanki tarvittavat liitteet ja liitä ne hankkeelle

 • Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus)
 • Tarvittavat piirustukset, esimerkiksi asemapiirros
 • Naapurien kuuleminen asemapiirrokseen tai Lupapisteellä tarvittaessa
 • Selvitys käytöstä poistettavalle öljysäiliölle (lämmitysjärjestelmän muutos)
 • Muut rakennusvalvonnan edellyttämät liitteet

Huomioi ja merkitse asemapiirrokseen maalämpökaivon etäisyydet:

 • Lämpökaivo 20 metriä
 • Porakaivo 40 metriä
 • Rengaskaivo 20 metriä
 • Rakennus 3 metriä
 • Kiinteistön raja 7,5 metriä
 • Viemäri-, vesi- ja sähköjohdot 5 metriä
 • Kiinteistökohtainen puhdistamo 30 metriä/kaikki jätevedet tai 20 metriä/harmaat vedet

Jätevesijärjestelmän lupahakemuksen liitteet yleisten liitteiden lisäksi:

 • Alueen yleiskartta, jossa on esitettynä miten purkuvedet ohjautuvat maastossa
 • Järjestelmän taso- ja leikkauspiirustus
 • Järjestelmän asennusohjeet
 • Mitoituslaskelma
 • Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta

Kenelle ja millä ehdoin

Toimenpidelupa on haettava mm.

 • 8 m²–25 m² talousrakennuksen/rakennelman rakentamiseen
 • Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen
 • Jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja saneeraamiseen

Maalämpöjärjestelmää ei saa rakentaa pohjavesialueelle.

Jätevesijärjestelmän suunnitelman saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö.

Suunnittelijan on aina käytävä rakennuspaikalla!


Käsittelyaika

Toimenpidelupa käsitellään noin 3 viikon aikana, jos hakemus ja liitteet on asianmukaisesti Lupapisteessä.

Voimassaoloaika

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu yhden vuoden ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Palvelun toteuttaa

Paimion kaupunki

Palvelusta vastaa

Paimion kaupunki
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 26.10.2021