suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tulli

Tietty käyttötarkoitus - tavaroita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien siirron lupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Jotta lupa voitaisiin myöntää, yrityksellä tulee olla lupa tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttöön. Ohjeet luvan hakemiseen löytyvät Tullin verkkosivujen Luvat-osiosta.

Yritys, jolla on lupa oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoon, voi siirtää toiselle yritykselle seuraavat oikeudet:

 • pitää hallussaan ja käsitellä/jalostaa/valmistaa/varastoida menettelyyn asetettuja tavaroita
 • siirtää tavaroita
 • viedä tavarat pois unionin tullialueelta tullin luvalla ilman, että niitä on käytetty niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti, ja hyötyä tästä seuraavasta tuontitullivelan lakkaamisesta.

Yritys, jolla on lupa oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoon, voi siirtää toiselle yritykselle seuraavat velvollisuudet:

 • käyttää tavarat niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti
 • pitää menettelystä vaadittavaa kirjanpitoa riittävässä laajuudessa ja tarkkuudessa
 • säilyttää tavarat niin, että niiden tullivalvonta voidaan toteuttaa
 • maksaa syntynyt tuontitullivelka tai muita maksuja koskeva velka, joka syntyy tullikoodeksin 79 artiklan mukaisesti
 • asettaa vakuus.

Luvassa kerrotaan, mihin oikeuksiin ja/tai velvollisuuksiin yritys on oikeutettu ja/tai velvoitettu.

Lupa myönnetään suomen tai ruotsin kielellä.

Toimi näin

Ohjeet luvan hakemiseen löytyvät Tullin verkkosivujen Luvat-osiosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään 30 päivässä hakemuksen hyväksymisestä käsittelyyn. Hakemus hyväksytään käsittelyyn, kun siinä on kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot eli hakemus on kaikilta osin täytetty ja sen mukana on tarvittavat liitteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTulli
Palvelusta vastaaTulli
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Tulli
Päivitetty: 9.12.2020