suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Tieoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perustaminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit kulkea toisen kiinteistön alueella tilapäisesti ajoneuvolla, kunhan sovit asiasta maanomistajan kanssa. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on hakatun puutavaran kuljettaminen naapuripalstan kautta autotien varteen.

Mikäli jo olemassa olevan tien kulkuoikeuksissa on epäselvyyttä tai kiinteistölle halutaan rakentaa uusi kulkuyhteys muuta kautta, kannattaa olemassa olevat tieoikeudet selvittää ensin. Vaikka yksityistie on maastossa ja näkyy peruskartalla, ei näistä voi varmuudella päätellä, että tieoikeus on perustettu.

Tieoikeuksia on voitu perustaa aiemmissa maanmittaustoimituksissa. Pääosa tieoikeuksista selviää kiinteistörekisteri- ja rekisterikarttaotteiden avulla. Joissain tapauksissa asiaa on selvitettävä asiakirjatutkimuksella. Asiakaspalvelumme auttaa tarvittaessa.

Toisen kiinteistön alueelle on mahdollista perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Tyypillisimmät tilanteet rasitteen perustamiselle ovat: kulkuoikeus (tierasite), talousveden ottaminen, vesi-, viemäri-, sähkö- tai kaasujohdon rakentaminen, vene- tai autopaikan pitäminen, puutavaran varastointi sekä soran tai muun maa-aineksen ottaminen. Osapuolet tekevät rasitteen perustamisesta yleensä kirjallisen sopimuksen. Tähän tarkoitukseen on olemassa sopimusmalli.

Rasitteet perustetaan, muutetaan, siirretään ja lakkautetaan maanmittaustoimituksessa (yksityistietoimitus tai rasitetoimitus). Rasite perustetaan kiinteistölle ja merkitään kiinteistörekisteriin, jolloin rasite näkyy sekä kiinteistörekisteri- että rekisterikarttaotteessa.

Rasite on pysyvä eli se voidaan lakkauttaa vain uudessa yksityistie- tai rasitetoimituksessa. Rasite ei ole henkilökohtainen oikeus vaan se kuuluu kiinteistöön. Perustamalla rasite voidaan siis turvata käyttöoikeuden jatkuvuus koska kiinteistön omistajavaihdoksilla ei ole siihen vaikutusta. Rasite voi ajan mittaan käydä tarpeettomaksi, jolloin rasitetun kiinteistön omistaja voi hakea sen poistamista. Kiinteistöä, jonka hyväksi rasite on perustettu sanotaan "oikeutetuksi". Kiinteistöä, jonka alueelle rasite on perustettu puolestaan "rasitetuksi" kiinteistöksi.

Toimi näin

Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet (esimerkiksi tie- tai rasitesopimus).

Toimitusta haetaan kunnalta vain jos toimitus koskee asemakaava-aluetta sellaisessa kunnassa, jossa kiinteistörekisterin pitäjänä toimii kunta. Tarvittaessa oikean menettelyn voi varmistaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta tai kyseisestä kunnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityistietoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja tai osaomistaja sekä mm. tieosakas tai tiekunta. Rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja tai kunta.

Hakea voi paitsi uuden rasitteen perustamista myös olemassa olevan rasitteen muuttamista, siirtämistä tai poistamista. Toimituksessa voidaan käsitellä vain laissa mainittuja rasitetyyppejä.

Palvelu on maksullinen.

Toimitukset ovat kiinteähintaisia. Kustannuksista vastaa yleensä hakija tai tiekunta. Kunnat noudattavat rasitetoimituksissa omia hinnastojaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 8.2.2021