suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä seurannan ja tarkkailun tai yhteistarkkailun järjestämisestä erillinen suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava viranomaiselle niin ajoissa, että seuranta ja tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Päätös suunnitelman hyväksymisestä tehdään noudattaen ympäristönsuojelulakia.

Lupaviranomainen tai suunnitelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva päätös voidaan tehdä päätöksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen taikka rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön vaatimuksesta.

Toimi näin

Mikäli ympäristölupaan on määrätty erikseen tarkkailusuunnitelman hyväksyttämisestä ympäristönsuojeluviranomaisella, ota yhteys lupapäätöksen valmistelleeseen viranhaltijaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään ympäristölupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyy lupapäätöksen tehnyt viranomainen.

Palvelu on maksullinen.

Palvelusta peritään Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 5.6.2020