suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Talousveden valvonta

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuluttajalle jaettavan talousveden tulee täyttää lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Laadun seuraamiseksi ja varmistamiseksi vesilaitoksille tehdään säännöllisiä valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ja vedenlaadun varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Myös oman kaivon vedenlaatua kannatta seurata ja teettää si ...

Toimi näin

Mikäli havaitset verkostoveden laadussa ongelmia, ota yhteyttä vettä toimittavaan laitokseen tai terveystarkastajaan, jotka selvittävät asiaa. Kiinteistön omistajana olet vastuussa kiinteistön alueella olevien putkistojen ja vesilaitteiden vaikutuksesta vedenlaatuun verkoston liitoskohtaan saakka.

Tutkituta uuden kaivon vesi sen valmistumisen jälkeen (rengas- tai porakaivo) ja sen jälkeen muutaman vuoden välein veden laadun varmistamiseksi. Ympäristöterveydenhuolto opastaa näytteenotossa.

Tarkasta rengaskaivon rakenteet säännöllisesti. Puhdista ja huolla kaivo, kun havaitset veden laadussa muutoksia.

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Talousveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (461/2000 tai 401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Palvelun toteuttaa

Salon kaupunki

Palvelusta vastaa

Salon kaupunki
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 12.12.2023