suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jota eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin ja joilla syntyy jätevettä. Iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien on mahdollisuus saada poikkeus ns. hajajätevesiasetuksessa säädetyistä jätevesien puhdistamisvaatimuksista.

Käsittelyvaatimuksesta saavat ilman hakemusta poiketa ne kiinteistöt, joilla vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Muu poikkeusmahdollisuus koskee vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä (esim. työttömät tai pitkäaikaissairaat), joille käsittelyjärjestelmän saneeraaminen tai uusiminen muodostuisi kohtuuttomaksi.

Poikkeusta haetaan Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluilta. Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan, jos jätevesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty niin, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Toimi näin

Voit tulostaa hakemuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta Kokkolan kaupungin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristönsuojeluviranomainen tarkastaa hakemuksen ja antaa siitä lausunnon. Lausunnossaan ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa, voidaanko suunniteltu jätevesien johtaminen ja käsittely toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle ja voidaanko tämän johdosta poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista myöntää. Valvontavelvollisuutensa nojalla viranomainen voi lisäksi antaa tarpeellisiksi katsomiaan valvontamääräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää jätevesiviemäriin liittymistä.

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistölle, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voidaan hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä, kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 5.6.2020