suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokolahden kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Palvelu
  • Ruokolahti
  • Julkinen palvelu

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaist ...

Toimi näin

Hakemukseen tarvittavat yleisimmät liitteet ovat:

  • suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä koskeva hakulomake
  • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • selvitys rakennuksen soveltuvuudesta ympäristöön ja muut selvitykset sekä luvat
  • karttaote/kaavaote tai ympäristökartta
  • asemapiirros (1:500) sekä riittävät muut piirustukset päätöksen tekemiseen
  • naapuritiedotukset, -kuulemiset tai suostumukset
  • rakennuspaikan vesihuolto ja jätevesien käsittelysuunnitelma ja jätehuolto

Hakemuksessa on esitettävä arvio rakennushankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakemukseen tulee myös esittää erityiset syyt jokaiseen poikkeamiseen. Perustelut voi liittää erillisenä asiakirjana.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ruokolahti.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokolahden kunta

Palvelusta vastaa

Ruokolahden kunta
Tekstistä vastaa: Ruokolahden kunta
Päivitetty: 4.3.2024