suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta käsittelee ja päättää hakemuksesta.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta kunnan viranomaisilta. Suunnittelutarveratkaisun käsittelee rakennusvalvontaviranomainen ja poikkeamisluvan Tekninen lautakunta.

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Suunnittelutarveratkaisussa tai poikkeamispäätöksessä vireilletulosta on tiedotettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistaja tai haltija.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 11.11.2021