suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi itse käyttää Suomi.fi-valtuuksia, valtuuden voi antaa tai mitätöidä virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Tällöin valtuus rekisteröidään hakemuksen perusteella valtuusrekisteriin tai mitätöidään.

Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat antaa

 • valtuutusoikeuksia, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön omia valtuuksia.
 • edustajan valtuutusoikeuksia, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön saamia valtuuksia.
 • asiointivaltuuksia, jos Suomi.fi-valtuuksien käyttäminen ei ole mahdollista esimerkiksi osaamisen tai edustajien tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi.

Pyynnön annetun valtuuden mitätöimiseksi voi tehdä, jos valtuuttaja ei voi tai osaa käyttää itse Suomi.fi-valtuuksia. Palvelupaikassa käymällä voi myös hyväksyä saatuja valtuuspyyntöjä.

Toimi näin

Hakemus valtuuden rekisteröimiseksi tai mitätöimiseksi

 1. Siirry Hakemuksella valtuuttaminen -sivulle.
 2. Selvitä ohjeet omaan hakemukseesi eli mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
 3. Täytä hakemuksen tiedot.
 4. Toimita käsiteltäväksi allekirjoitettu hakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet.
 5. Hakemuksen käsittelee virkailijavaltuuttamispalvelun virkailija Verohallinnossa.
 6. Saat tiedon, kun valtuus on rekisteröity tai mitätöity. Jos hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä lisätietoja toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, rekisteröintiä tai mitätöintiä ei voida tehdä ja hakemus hylätään.

Jos et voi täyttää hakemusta Hakemuksella valtuuttaminen -sivun kautta, voit tehdä hakemuksen virkailijan avustamana valitsemassasi palvelupaikassa. Varaudu kuitenkin siihen, että et saa hoidettua asiaa yhdellä käynnillä. Hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.

Valtuuspyynnön hyväksyminen

Valtuuspyynnön voi hyväksyä palvelupaikassa käymällä henkilö, joka voi edustaa valtuuttajaa yksin. Jos yrityksessä, yhdistyksessä tai muussa yhteisössä ei ole yhtään yksin edustamiseen oikeutettua, kaikkien edustamissäännön mukaisten henkilöiden tulee käydä hyväksymässä valtuuspyyntö omalta osaltaan. Huomaa kuitenkin, että valtuutusoikeuden saanut henkilö voi hyväksyä valtuuspyynnöt Suomi.fi-valtuuksissa.

Tarvitsetko apua?

Hakemuksen tekemiseen saat tarvittaessa neuvontaa Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksella voivat valtuuttaa:

 • Yhteisöt, joilla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. kunnat, valtion virastot, oppilaitokset, säätiöt, seurakunnat, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
 • Yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • Ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen tai joiden edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • Suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä hallituksen jäseniä tai edustamiseen oikeutettuja henkilöitä (esim. avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt)
 • Yksityiset elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole henkilökohtaisia tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai jotka eivät voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto, Verohallinto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 29.10.2020