suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Strategiat ja suunnitelmat

 • Palvelu
 • Sipoo
 • Julkinen palvelu

Sipoon kunnan visio

Sipoo - Suomen halutuin.

Sipoo on pääkaupunkiseudun kupeen viherkeidas, jossa on mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen ja vapaa-aikaan sekä menestykselliseen yrittämiseen.

Sipoossa asuu ja yrittää aktiivisia ja oma-aloitteisia ihmisiä, jotka voivat hyvin ja saavat asioita aikaan

yhdessä tekemällä.

Sipoon kunnan arvot

 • Palvelualttius - Vaalimme asiakaslähtöisyyttä kaikessa toiminnassamme. Olemme nopeita ja joustavia. Palvelumme on laadukasta ja ystävällistä kaikille.
 • Avoimuus - Viestimme ajantasaisesti kahdella kielellä. Toimimme läpinäkyvästi. Olemme hyvä, luotettava ja vuorovaikutteinen yhteistyökumppani.
 • Kekseliäisyys - Uudistamme toimintaamme jatkuvan kehittämisen periaatteella. Meidät tunnetaan luovista ja rohkeista ratkaisuistamme.

Sipoon perusedellytykset

 • Asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus
 • Kunta kehittyy kestävästi
 • Talous on tasapainossa

Kuntastrategia

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon seuraavat kokonaisuudet:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Strategian toimeenpano

Yksi strategia, ja lisäksi useita toimeenpanosuunnitelmia ja ohjelmia sen toteuttamiseksi. Valiokunnat tekevät osasto- ja yksikkökohtaisia toimeenpanosuunnitelmia ja ohjelmia, joissa huomioidaan kunnan strategian kaikki kohdat. Toimeenpanosuunnitelmiin ja ohjelmiin kirjataan selkeästi, mitä strategiassa kirjoitettu kohta merkitsee osaston tai yksikön toiminnalle, ja miten sen kohdat toteutetaan käytännössä osastoilla ja yksiköissä. Valtuusto hyväksyy sitovat tavoitteet strategian saavuttamiseksi.

Toimi näin

Olemme koonneet tähän kokonaisuuteen tietoa Sipoon kunnan strategioista, suunnitelmista ja ohjelmista. Voit tutustua niihin oheisista linkeistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 26.4.2022