suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Sotainvalidien palvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Vamman vakavuuden eli haitta-asteen mukaan maksetaan ns. elinkorkoa, joka on peruskorvaus vammasta. Lisäksi korvauksia voi hakea mm. asunnon muutostöistä, kotihoidosta (sis. ateriapalvelut, kotipalvelut, omaishoidontuki, asumispalvelut palvelutaloissa, kotisairaanhoito ja apuvälineet), kuntoutuksesta, laitoshoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista.

Lisäksi sotavangeilla on mahdollisuus saada korvaus sairaudesta tai vammasta, jos se liittyy sotavankeudessa vallinneisiin erityisiin olosuhteisiin.

Korvauksensaajan kuoleman jälkeen Valtiokonttori maksaa tietyin edellytyksin hautausavun kuolinpesälle sekä huoltoeläkettä leskelle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle puolisolle ja lapsille.

Sotilasvammakorvaukset ovat verovapaita.

Toimi näin

Sotainvalidien korvauksia haetaan kirjallisesti Valtiokonttorilta. Korvausasia pannaan vireille tekemällä sitä koskeva hakemus Valtiokonttorille. Valtiokonttori ratkaisee hakemuksen perusteella, mitkä vammat ja sairaudet oikeuttavat korvaukseen. Poikkeuksena tästä ovat kuntien invalideille järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joiden myöntämisestä päättävät kunnan viranomaiset. Valtiokonttorin kotisivuilla kunkin korvauslajin yhteydessä kerrotaan, haetaanko kyseistä korvausta Valtiokonttorilta vai asuinkunnalta. Hakulomakkeet ovat kotisivuillamme kunkin korvauslajin esittelyn yhteydessä ja koostesivulla (https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/sotainvalidien-palvelut/#ohjeet-hakulomakkeet). Suomi.fi/lomakkeet -palvelusta pääsee Valtiokonttorin hakemuksiin. Lomakkeet täytetään tietokoneen ruudulla (tai käsin tulosteelle), jonka jälkeen ne on tulostettava, allekirjoitettava ja postitettava Valtiokonttoriin.

Ohjeita ja neuvoja hakemusten täyttämisessä voit kysyä Valtiokonttorista, puh. 0295 50 3070.

Ohjeita antavat myös Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastot, piiritoimistot ja keskustoimistot sekä neuvontapalvelua antavat sairas- ja veljeskodit. Edellä mainituista paikoista saa myös hakemuslomakkeita.

Hakemuslomakkeet toimitetaan Valtiokonttoriin osoitteeseen:

  • Valtiokonttori, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI tai
  • käymällä os. Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, tai
  • turvaviesti-palvelulla https://turvaviesti.valtiokonttori.fi (vaatii kirjautumisen)
  • sähköpostilla osoitteeseen sove.info@valtiokonttori.fi (henkilötunnuksen lähettäminen omalla vastuulla)

Kenelle ja millä ehdoin

Valtiokonttorin myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille, ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille.

Lisäksi korvaamme kunnille kustannuksia, jotka aiheutuvat sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta ja sotainvalidin laitoshoidosta.

Korvaamme kunnille myös rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 29.12.2021