suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Sotainvalidien palvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Vamman vakavuuden eli haitta-asteen mukaan maksetaan ns. elinkorkoa, joka on peruskorvaus vammasta. Lisäksi korvauksia voi hakea mm. asunnon muutostöistä, kotihoidosta (sis. ateriapalvelut, kotipalvel ...

Toimi näin

Sotainvalidien korvauksia haetaan kirjallisesti Valtiokonttorilta. Korvausasia pannaan vireille tekemällä sitä koskeva hakemus Valtiokonttorille. Valtiokonttori ratkaisee hakemuksen perusteella, mitkä vammat ja sairaudet oikeuttavat korvaukseen. Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) tai paperilomakkeella. Muita sotainvalidien korvauksia haetaan paperilomakkeilla, jotka ovat saatavilla Valtiokonttorin verkkosivuilta (https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sotainvalidien-palvelut/#hakuohjeet-lomakkeet_hakulomakkeet).

Ohjeita ja neuvoja hakemusten täyttämisessä voit kysyä Valtiokonttorista.

Ohjeita antavat myös Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastot, piiritoimistot ja keskustoimistot sekä neuvontapalvelua antavat sairas- ja veljeskodit. Edellä mainituista paikoista saa myös hakemuslomakkeita.

Hakemuslomakkeet toimitetaan Valtiokonttoriin osoitteeseen:

Kenelle ja millä ehdoin

Valtiokonttorin myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille, ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille.

Lisäksi korvaamme kunnille kustannuksia, jotka aiheutuvat sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta ja sotainvalidin laitoshoidosta.

Korvaamme kunnille myös rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Valtiokonttori

Palvelusta vastaa

Valtiokonttori
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 24.1.2024