suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Tulostettava lomake

Kuntoutus - matkalasku

Vastuuorganisaatio: Valtiokonttori
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Valtiokonttori järjestää kuntoutusta sotainvalideille, puolisoille, vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoille ja leskille sekä sotaleskille.

Kuntoutus voidaan toteuttaa joko kuntoutuslaitoksessa, fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai kotona. Vaihtoehtoina ovat laitos-, päivä- ja avokuntoutus sekä tuettu kotona kuntoutuminen.

Laitos- ja päiväkuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa, kuten sairas- ja veljeskodeissa, kuntoutuslaitoksissa sekä useissa kylpylöissä. Päiväkuntoutuksessa kuntoutuja yöpyy kotona, mutta muuten sen sisältö on lähes sama kuin laitoskuntoutuksessa.

Avokuntoutusta antavat fysikaaliset hoitolaitokset, kuntoutuslaitokset, kylpylät sekä sairas- ja veljeskodit. Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa myös kotona. Avokuntoutusta voi antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palvelujen tuottaja ja itsenäinen ammatinharjoittaja.

Tuettu kotona kuntoutuminen on avokuntoutusta, jota toteutetaan tuetun kotona kuntoutumisen mallin mukaisesti. Tuettua kotona kuntoutumista voivat tuottaa palveluntuottajat, joiden kanssa Valtiokonttorilla on sopimus palvelun tuottamisesta. Tuettua kotona kuntoutumista järjestetään myös eräissä kunnissa.

Alue: valtakunnallinen

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat

PL 60

00054Valtiokonttori

Käytön tuki

Tulostettavan lomakkeen käytön tuki:

+358 0295 50 3070 
(maksuton)
tai sove.info@valtiokonttori.fiLiitteet ja lisätietolinkit

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä lomake on käytössä.