suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja koskeva kantelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kansalainen voi kannella saamastaan hoidosta tai sosiaalihuollon palvelusta (tai saamastaan kohtelusta) tai tehdä kantelun esimerkiksi omaisen saamasta hoidosta tai palvelusta Valviralle silloin, kun hoitovirheen epäillään aiheuttaneen potilaan menehtymisen tai vaikean pysyvän vammautumisen tai kun kysymyksessä on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen asia. Kaikki muut kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon (www.avi.fi), jonka alueella potilas tai asiakas on ollut hoidettavana. Tarvittaessa Valvira siirtää kantelun käsiteltäväksi toiselle viranomaiselle (yleensä aluehallintovirasto) tai asianomaiseen hoitopaikkaan käsiteltäväksi muistutuksena. Siirrosta ilmoitetaan aina kantelijalle.

Toimi näin

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan kantelun voi tehdä ensisijaisesti sähköisessä asioinnissa.

Kantelun voi tehdä täyttämällä kantelulomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen:

kirjaamo[at]valvira.fi

Kantelun voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Aina ensin kannattaa selvittää asiaa sosiaali- tai terveydenhuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. Harkitse myös muistutuksen tekemistä hoitoa tai palvelua antaneeseen toimintayksikköön ennen kantelun tekemistä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 7.10.2021