suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja koskeva kantelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kansalainen voi kannella saamastaan hoidosta tai sosiaalihuollon palvelusta (tai saamastaan kohtelusta) tai tehdä kantelun esimerkiksi omaisen saamasta hoidosta tai palvelusta Valviralle silloin, kun hoitovirheen epäillään aiheuttaneen potilaan menehtymisen tai vaikean pysyvän vammautumisen tai kun kysymyksessä on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen asia. Kaikki muut kantelut tehdään siih ...

Toimi näin

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan kantelun voi tehdä ensisijaisesti sähköisessä asioinnissa.

Kantelun voi tehdä täyttämällä kantelulomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen:

kirjaamo[at]valvira.fi

Kantelun voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Aina ensin kannattaa selvittää asiaa sosiaali- tai terveydenhuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. Harkitse myös muistutuksen tekemistä hoitoa tai palvelua antaneeseen toimintayksikköön ennen kantelun tekemistä.

Palvelun toteuttaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Palvelusta vastaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 7.10.2021