suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Soite

Sopeutumisvalmennus

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sopeutumisvalmennus on yksilö- tai ryhmä-, avo- tai kurssimuotoista toimintaa. Ryhmässä tapahtuva ohjaus, asiantuntijaluennot ja keskustelut voivat parantaa kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia sairauden aiheuttaman uuden tilanteen kohtaamiseksi ja siitä selviytymiseksi. Kurssilla on mahdollisuus tunnistaa omia voimavarojaan sekä saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta ja löytää ...

Toimi näin

Ohjautuminen ryhmiin voi tapahtua hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja lääkärin tai muun ammattihenkilön vastaanoton perusteella tai yksilöllisellä kuntoutusohjauskäynnillä.

Ensitietopäiviin ja kursseille hakeutuminen tapahtuu suunnitellusti kotiin postitetun ohjeen tai hakemuksen pohjalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Sopeutumisvalmennuksessa autetaan vammaista tai vakavasti sairastunutta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla heitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Palvelun toteuttaa

Soite

Palvelusta vastaa

Soite
Tekstistä vastaa: Soite
Päivitetty: 9.2.2024