suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskukselta haettavat hyväksynnät ja pätevyydet

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Säteilyturvakeskukselle on säädetty säteilylaissa ja säteilyasetuksessa velvoitteita erilaisten pätevyyksien vahvistamisesta ja toteamisesta sekä tarkastusten suorittamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi:

• Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan ja muiden säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyysvaatimusten vahvistaminen ja niiden täyttymisen tutkiminen

• Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmien hyväksyminen

• Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) hyväksyminen

Toimi näin

Teollisuus, tutkimus ja ydinenergian käyttö

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Oikeutta toimia STA:na haetaan lomakkeella, joka toimitetaan STUKin kirjaamoon. Edellytyksenä STA:n kelpoisuuden toteamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.

Hakemus lähetetään sähköpostitse STUKin kirjaamoon: stuk(at)stuk.fi, otsikkokenttään ”Hakemus oikeudeksi toimia STA:na”. Mikäli mahdollista, koko hakemus liitteineen olisi hyvä lähettää yhtenä liitetiedostona.

Mikäli käytössäsi ei ole suojattua sähköpostia (turvaposti), voit pyytää kirjaamoa lähettämään viestin, johon vastaamalla sähköposti kulkee suojattuna. Tällöin STUKin kirjaamoon lähetetään viesti ”Turvapostipyyntö STA hakemuksen toimittamiseksi”.

Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteella:

STUK

PL 14

00811 HELSINKI

Kenelle ja millä ehdoin

Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys

Edellytyksenä on, että kyseinen henkilö on saanut kuulustelutodistuksen osoitukseksi siitä, että on pätevä toimimaan säteilyturvallisuudesta vastaavana johtajana kyseisellä pätevyysalalla. Vain sellaiset kuulustelutodistukset hyväksytään, jotka on saatu koulutusorganisaatioilta, joiden koulutusohjelmat Säteilyturvakeskus on tarkastanut ja hyväksynyt ohjeen ST 1.8 mukaisesti.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmät

Hyväksyminen edellyttää mittauspalvelun akkreditointia ja Säteilyturvakeskuksen tarkastusta. Tarkastuksessa selvitetään asiakirjojen ja tarvittaessa testien perusteella, että annosmittauspalvelu täyttää ohjeessa ST 1.9 esitetyt vaatimukset.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Toiminnanharjoittajan on myös nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), joka valvoo toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelujärjestelyiden toteuttamista. STV:n kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nykyisellä säteilyturvallisuudesta vastaavalla johtajalla. Käytännössä STV korvaa jatkossa nykyisen lain mukaisen vastaavan johtajan.

Edellytyksenä STA:n pätevyyden saamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta. STA:n on oltava toimivaltaisen viranomaisen tunnustama

Palvelu on maksullinen.

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksullinen. Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1259/2018) nojalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Säteilyasetus 12 ja 13 §

Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus, 25.1.2016

Säteilytoiminta ja säteilymittaukset, 23.11.2016

Säteilyaltistuksen seuranta, 14.8.2014

Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, 2.2.2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäteilyturvakeskus
Palvelusta vastaaSäteilyturvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 15.12.2020