suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskukselta haettavat ammattipätevyydet

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

STUKilta haettavat ammattipätevyydet

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), jonka tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta. Säteilyturvallisuusvastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka huolehtii, että säteilysuojelujärjestelyt toteutetaan ja määräyksiä noudatetaan säteilytoiminnassa.

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on lisäksi käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. STA:ta ei tarvitse käyttää sellaisissa säteilytoiminnoissa, joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.

Terveydenhuolto ja eläinlääketiede

Sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ilman erillistä hyväksyntää Säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä -osaamisalalla.

Teollisuus, tutkimus ja ydinenergian käyttö

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Toimi näin

Hakemus lähetetään sähköpostitse STUKin kirjaamoon: stuk(at)stuk.fi, otsikkokenttään ”Hakemus oikeudeksi toimia STA:na”. Mikäli mahdollista, koko hakemus liitteineen olisi hyvä lähettää yhtenä liitetiedostona.

Mikäli käytössäsi ei ole suojattua sähköpostia (turvaposti), voit pyytää kirjaamoa lähettämään viestin, johon vastaamalla sähköposti kulkee suojattuna. Tällöin STUKin kirjaamoon lähetetään viesti ”Turvapostipyyntö STA hakemuksen toimittamiseksi”.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeutta toimia STA:na haetaan lomakkeella, joka toimitetaan STUKin kirjaamoon. Edellytyksenä STA:n kelpoisuuden toteamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.

Palvelu on maksullinen.

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksullinen. Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1259/2018) nojalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäteilyturvakeskus
Palvelusta vastaaSäteilyturvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 15.9.2021