suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ryhmäterapiakeskus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Ryhmäterapiakeskus kehittää ja toteuttaa psykiatrisiin sairausryhmiin soveltuvia kognitiivis-behavioraalisia ryhmäterapiaohjelmia täydentämään potilaan muuta hoitoa. Kokonaishoitovastuu säilyy lähettävällä taholla ryhmäterapian ajan.

Ryhmäterapia on strukturoitua, tavoitteellista, määräaikaista ja vertaistukea hyödyntävää. Siihen osallistuminen edellyttää potilaalta motivaatiota tutkia omaa sai ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Yli 18 vuoden ikä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Potilaat ohjataan ryhmäterapiakeskukseen lähetteellä. Potilas kutsutaan haastatteluun, jossa arvioidaan ryhmäterapian soveltuvuutta ja oikea-aikaisuutta.

Palvelu on potilaalle maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa. esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Päivitetty: 31.3.2024