suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuortaneen kunta

Ryhmäperhepäivähoito

  • Palvelu
  • Kuortane
  • Julkinen palvelu

Ryhmäperhepäivähoito on lähinnä alle kouluikäisille tarkoitettua varhaiskasvatusta. Ryhmishoitoa ei ole mahdollista saada vuorohoitona, vaan ainoastaan arkipäivisin n. klo: 6.30-17.00 välisenä aikana tapahtuvana hoitona. Kyseessä ovat n. 10-12 lapsen ryhmät, joiden toiminta perustuu samankaltaiseen päivärytmiin kuin päiväkodeissa. Ryhmistoiminnan sisältöä ohjaa paikallinen Kuortaneen kunnan VASU (varhaiskasvatussuunnitelma), johon voi käydä tutustumassa esim. peda.net -sivustolla.

Kuortaneen kunta tarjoaa ryhmishoitoa Mäyryn ryhmiksessä, Ylijoen ryhmiksessä sekä Linturinteen ryhmiksessä, joka sijaitsee keskustaajamassa.

Toimi näin

Varhaiskasvatuspalveluihin haetaan 4 kk ennen hoidontarpeen alkamista ja äkillisessä työllistymistapauksessa tai opiskelujen alkaessa 2 viikkoa aiemmin. Tuloselvitys tulee tehdä sen kuukauden kuluessa, jolloin hoitosuhde alkaa.

Palveluihin voi hakea kunnan verkkopalveluissa syksystä 2017 alkaen ja myös normaalilla hakukaavakkeella. Kaavakkeita saa tulostettua Kuortaneen kunnan nettisivuilta (www.kuortane.fi). Hakemuksia ja tuloselvityskaavakkeita saa myös kunnanviraston info-pisteestä, varhaiskasvatustoimistolta sekä suoraan hoitopaikoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsenne, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen lapsenne voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Varhaiskasvatuslain (5§) mukaan subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluun on rajattu 20 tuntiin viikossa.

Mikäli hoidontarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta, suunnitellaan lapsen hoidossa oloajat vanhempien työaikojen ja

työmatka-aikojen mukaisesti.

Mikäli lapsi on esikoulussa ja toinen vanhemmista on kotona, ei lapsella ole oikeutta varhaiskasvatuspalveluun esiopetuksen lisäksi.

Kuortaneella paikalliset ja erityiset olosuhteet huomioon ottaen oppivelvollisuusikäisten lasten hoitoa järjestetään tarveharkintaisesti myös ryhmiksissä.

Palvelu on maksullinen.

Vanhemmat maksavat hoidosta kunnalle.

Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy ilmoitetun hoitoajan sekä perheen tulojen ja koon mukaisesti. Kokoaikainen varhaiskasvatus on vähintään 35 tuntia viikossa annettava varhaiskasvatus. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden alussa ja se pyöristetään lähimpään euromäärään. Mikäli perhe ilmoittaa, ettei se selvitä tuloja, peritään maksu kalleimman maksun mukaan.

Asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin perustunut maksupäätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa kunnan ryhmäperhepäivähoidosta, joka on varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta. Ryhmäperhepäivähoito toimii tarkoitukseen erikseen varatussa tilassa. Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmässä on tavallisesti kaksi hoitajaa. Tällöin ryhmässä voi olla yhtä aikaa hoidossa enimmillään kahdeksan lasta, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Samanaikaisesti heidän kanssaan ryhmässä voi olla myös kaksi esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevaa lasta. Erityisistä syistä ryhmässä voi toimia kolme hoitajaa, jolloin lapsia voi olla enimmillään 12.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuortaneen kunta
Palvelusta vastaaKuortaneen kunta
Alue Kuortane
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuortaneen kunta
Päivitetty: 13.10.2020