suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus. Toimituksessa perustettu tonttirasite on voimassa vaikka tontit vaihtaisivat omistajia.

Tavallisimpia rasitteita ovat kulkuyhteys- eli tierasitteet ja erilaiset vesi-, viemäri-, sähkö tms. johtorasitteet sekä autojen pitämistä varten perustettavat rasitteet.

Toimi näin

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Rauman asemakaava-alueella kiinteistön omistaja voi käynnistää toimituksen kiinteistö- ja mittaustoimelle jätettävällä kirjallisella hakemuksella.

Asemakaavoittamattomilla alueilla ja niillä asemakaavoitetuilla alueilla, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä (pääasiassa Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet) viranomaisena toimii valtion Maanmittauslaitos.

Kenelle ja millä ehdoin

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Palvelun toteuttaa

Rauman kaupunki

Palvelusta vastaa

Rauman kaupunki
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 19.6.2023