suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Lappeenrannan ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen ohjaamiseen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavan laatimisesta huolehtii maanomistaja. Ranta-asemakaava käsitellään kuten muutkin asemakaavat. Ranta-asemakaavakartta sekä siihen liittyvä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan kaupungin hyväksyttäväksi (kaupunkikehityslautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto). Yksittäisen kaavahankkeen etenemistä voit seurata Lappeenrannan kaupungin Internet-sivuilta "vireillä olevat kaavat".

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen. Laadittavan ranta-asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien likimääräiset sijoitukset, rakennusoikeudet, käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Lappeenrannassa kaavahankkeiden tiedottamistapa valitaan asian laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tiedottaminen toteutetaan havainnollisesti ja selkeästi siten, että voit arvioida hankkeen merkitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, kaavakarttoihin ja kaavaselostuksiin voit tutustua kaupunkisuunnittelussa Lappeenrannan kaupungintalon kolmannessa kerroksessa ja Lappeenrannan kaupungin Internet-sivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 9.3.2022