suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Ranta-asemakaavoitukseen voi vaikuttaa samoin kuin asemakaavoitukseenkin. Ranta-asemakaavoja suunnitellaan siten, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja osallistua siihen. Kaavasuunnitelmiin voi vaikuttaa eri tavoin kaavoituksen eri vaiheissa.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kun ranta-asemakaavan suunnittelu alkaa, voi vireilletulleeseen kaavahankkeeseen esittää mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaupunkisuunnitteluun.

Kun ranta-asemakaavaluonnos on valmis ja laitetaan nähtäville, siitä voi nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavasuunnittelijaan joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta.

Kun lautakunta asettaa nähtäville ranta-asemakaavaehdotuksen, voi ehdotukseen nähtävilläoloaikana jättää muistutuksen kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Kaavatyöhön nähtävilläoloaikana jätettyyn muistutukseen saa vastineen kaupunkisuunnittelusta.

Kun kaava on hyväksytty, ei kaavan sisältöön voi vaikuttaa muuten kuin valittamalla hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana.

Seuraa ranta-asemakaavojen etenemistä kaupungin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 31.1.2019