suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Rakennustyönaikainen valvonta

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennuslupapäätöksessä voidaan lupaehtoina määrätä aloituskokouksen pitämisestä, vastaavien työnjohtajien hyväksyttämisestä hankkeelle, erityissuunnitelmien esittämisestä viranomaiselle ja muita määräyksiä rakennustyön suoritukseen tai valvontaan.

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin luvassa määrätyt työnjohtajat on rakennusvalvonnassa hyväksytty tehtävään.

Maankäyttö- ja rakennuslain § 149 mukaan rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan rakennusviranomaiselle. Aloitusilmoitukset tehdään Lupapisteen keskustelun kautta tai puhelimitse alueen vastaavalle tarkastajalle.

Rakennustyö on aloitettava luvassa määrätyssä ajassa, ellei aloittamisen siirtämiseen ole haettu jatkoaikaa rakennusvalvonnassa. Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu määräajassa lupa on rauennut.

Toimi näin

Työnjohtajien hakemukset ja ilmoitukset sekä erityissuunnitelmat liitetään Lupapiste-verkkopalveluun, ja katselmukset tilataan rakennusvalvonnan suoraan rakennustarkastajalta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotMikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021