suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Rakennustyönaikainen valvonta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: Mikkelin kaupunki, Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Alue: Mikkeli
Palvelun kieli: suomi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakennuslupapäätöksessä voidaan lupaehtoina määrätä aloituskokouksen pitämisestä, vastaavien työnjohtajien hyväksyttämisestä hankkeelle, erityissuunnitelmien esittämisestä viranomaiselle ja muita määräyksiä rakennustyön suoritukseen tai valvontaan.

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin luvassa määrätyt työnjohtajat on rakennusvalvonnassa hyväksytty tehtävään.

Maankäyttö- ja rakennuslain § 149 mukaan rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan rakennusviranomaiselle. Aloitusilmoitukset tehdään puhelimitse rakennusvalvonnan palvelunumeroon tai sähköpostilla. Rakennustyö on aloitettava luvassa määrätyssä ajassa ellei aloittamisen siirtämiseen ole haettu jatkoaikaa rakennusvalvonnassa. Ellei rakennustyötä ole aloitettu määräajassa lupa on rauennut.


Toimi näin

Työnjohtajien hakemukset ja ilmoitukset sekä erityissuunnitelmat liitetään Lupapiste-verkkopalveluun, ja katselmukset tilataan rakennusvalvonnan suoraan rakennustarkastajalta.


Palvelun toteuttaa: 
Mikkelin kaupunki