suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennusluvan hakeminen

Olemme ottaneet käyttöömme sähköisen lupapiste.fi -palvelun. Verkkopankkitunnuksilla pääset kirjautumaan lupapiste.fi -sivuille. Käyttöohjeet löytyy lupapiste.fi/ohjeet.

Rakennus- tai toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi : kautta ( ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivuilta) Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnasta. Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan tulisi olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa lupamenettely. Rakennussuunnitelmia suositellaan esiteltäväksi rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan käsittelyä.

Lupavalmisteluun voi kuulua myös lausuntopyyntöjä muilta viranomaisilta (esim. kaavoittaja, ympäristö- tai terveysviranomainen, paloviranomainen, ELY-keskus, museoviranomainen), mitkä pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat asiakirjat, hakemus siirtyy rakennustarkastajalle (rakennusluvat) tai lupainsinöörille (toimenpideluvat) päätöksentekoa varten. Lupien käsittelyaika on keskimäärin 6- 8 viikkoa lupahakemuksen saapumisesta

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennus- ja toimenpidelupaa haetaan Lupapiste-palvelun kautta tai paperihakemuksella.

Lupahakemus on suositeltavaa jättää pääsuunnittelijan tehtäväksi.

Rakennusluvasta päättää rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta.

Lupa on lainvoimainen:

- rakennustarkastajan päätös 14 vrk päätöksen julkipanosta

- lautakunnan päätös 30 vrk päätöksen julkipanosta

Palvelu on maksullinen.

Voimassa olevat taksat voi tarkistaa kaupungin kotisivuilta: https://www.ylojarvi.fi/ohjeet-lomakkeet-ja-hinnasto


Käsittelyaika

Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika on rakennustarkastajan myöntämissä luvissa noin 2-4 viikkoa hakemuksen viimeisten liitteiden saapumisesta lukien. Rakennustarkastajan myöntämät luvat ovat lainvoimaisia 14 vrk:n kuluttua luvan julkipanosta. Suuremmissa hankkeissa, joista päättää ympäristölautakunta, käsittelyaika on 4-8 viikkoa hakemuksen viimeisten liitteiden saapumisesta lukien. Lautakunnan myöntämät luvat ovat lainvoimaisia 30 vrk:n kuluttua luvan julkipanosta.

Voimassaoloaika

Rakentaminen tulee aloittaa 3 vuoden sisällä luvan saamisesta tai se raukeaa. Lupa raukeaa myös 5 vuoden kuluttua luvan myöntämisestä, mikäli rakennustöitä ei ole tässä ajassa suoritettu loppuun. Rakvalvviranomainen voi hakemuksesta jatkaa lupaa enintään 3 vuodella kerrallaan rakennustyön loppuunsaattamiseksi. Jos rakennustyötä ei 3 vuoden kuluttua ole aloitettu, voi rakvalv.viranomainen hakemuksesta jatkaa lupaa 2 vuodella työn aloittamiseksi, jos oikeudelliset edellytykset ovat ed. voimassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021