suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nurmeksen kaupunki

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Nurmes
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvonta myöntää rakentamisen luvat Nurmeksessa ja palvelusta peritään rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut. Lisätietoja ja neuvontaa rakentamisen luvista saat rakennustarkastajalta tai Lupapiste-palvelusta.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hae rakentamisen luvat sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti ja lisätietoja sekä neuvontaa antaa rakennustarkastaja tapauskohtaisesti. Tapaamisajan rakennustarkastajan kanssa voit sopia puhelimitse virka-aikana. Neuvontaa voit pyytää myös Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa hakevat rakennuspaikan haltijat tai heidän asiamies valtakirjalla. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut.


Määräaika

Lupaa on haettava viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Lupa käsitellään kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on toimittanut tarvittavat selvitykset.

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmessa vuodessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa on lupa rauennut. Voimassaoloa voidaan työn aloittamista varten pidentää enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamiseksi määräaikoja voidaan pidentää enintään kolme vuotta kerrallaan. Jatkoaikoja on haettava luvan voimassaoloaikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNurmeksen kaupunki
Palvelusta vastaaNurmeksen kaupunki
Alue Nurmes
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nurmeksen kaupunki
Päivitetty: 10.9.2020