suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset rakennusluvan tai muun viranomaisen hyväksynnän. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voit hakea toimenpideluvan tai tehdä hankkeesta ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Rakennushankkeen suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty asetuksessa. Lupamenettelyyn liittyy myös naapureille tiedottaminen ja/tai näiden suostumuksen hankkiminen. Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Palvelusta peritään rakennusvalvonnan hinnaston mukaiset maksut. Lisätietoja ja neuvontaa rakentamisen luvista antavat rakennusvalvonnan tarkastajat.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Lisätietoja sekä neuvontaa antavat rakennustarkastajat tapauskohtaisesti. Neuvontaa voit pyytää myös Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut rakennusvalvonnan voimassa olevasta hinnastosta.


Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Luvan käsittely kestää n. 4 viikkoa lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Voimassaoloaika

Rakennusluvan mukaiset työt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa (aloitusilmoitus) ja saattaa ne loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä (loppukatselmus). Rakennustöiden aloittamiselle sekä loppuunsaattamiselle voi tarvittaessa hakea jatkoaikaa. Jatkoaikaa tulee hakea luvan vielä ollessa voimassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 6.2.2020