suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusluvalle voidaan hakea jatkoaikaa rakennustyön aloittamiselle ja valmistumiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kemijärven kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritelty toimenpiteiden ja ilmoitusten lupakäytännöt.

Rakennushankkeen suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty laissa. Lupamenettelyyn liittyy myös naapureille tiedottaminen ja/tai näiden suostumuksen hankkiminen. Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Luvan käsittelyaika on 1,5-2 kuukautta.

Palvelu on maksullinen.

Tekninen lautakunta päättää rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksuista sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista.

Tausta ja lainsäädäntö

Arkistolaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 11.11.2020